با ما در تماس باشید

+۹۸ ۲۱ ۲۲۲۵۷۷۱۶

آیتم(های) اخیرا افزوده شده ×

شما هیچ آیتمی در سبد خریدتان ندارید.

موسی غنی‌نژاد

نویسنده : Minooyekherad تاریخ انتشار :

سه کتاب 

سرانجام انسان طرازنوین

گفتارهایی در روش‌شناسی علم اقتصاد

گفتارهایی در معرفت‌شناسی علم اقتصاد 

 .از دکتر موسی غنی‌نژاد منتشرشد

 

 

خبرنامه